Als u een kraan wilt huren moet u met bepaalde zaken rekening houden :

  • Het gewicht van de last die getild moet worden.
  • De reikwijdte of horizontale afstand vanuit het draaipunt van de kraan tot aan het zwaartepunt van de last.
  • De hoogte waarop de last moet geplaatst worden
  • Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de plaats van het werk volgens het gewicht en de afmetingen van de kraan.
  • Toestand van de ondergrond: de kraan moet immers perfect horizontaal worden opgesteld.
  • Eventuele obstakels tussen de kraan en de last die de uitvoering van de opdracht kunnen hinderen, bv. elektriciteitsdraden, hoogspanningskabels, enz...

Ons aanbod kranen bestaat uit :